Mattilsynet opphever ILA-sone ved Frøya

Alle anleggene er for lengst tømt for fisk.

Mattilsynet har vedtatt forskrift som 15. mars 2017 opphever bekjempelsessonen for fiskesykdommen ILA opprettet omkring lokalitetene 12394 Ørnøya og 24696 Ørnøya II i Frøya kommune i Sør-Trøndelag.

Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

På grunn av den smittsomme fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ble lokalitetene pålagt restriksjoner i mai 2016.

 

Kontrollområde for området nord for Frøya ble fastsatt ved forskrift 1. juni 2016. Forskriften er seinere utvidet med en bekjempelsessone også øst for Frøya.

Anleggene i sonen nord for Frøya er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene.

Bekjempelsessonen nord for Frøya inngår etter endringen i overvåkingssonen. Bekjempelsessonen øst for Frøya gjelder fortsatt. Etter at begge bekjempelsessonene er opphevet vil overvåkingssonen bestå i to år.

 

Mer å lese på Hitra-Frøya:
Nytt fra HF+:
Leses nå:
Flere nyheter

Folketrygdfondet nest største eier i de fire største børsoppdretterne

Staten er lastet opp med aksjer i Lerøy Seafood Group, SalMar, Marine Harvest og Grieg Seafood.

comments powered by Disqus

Det summer i mange ulike språk

Det er hentetid i Knarrlagsund Oppvekstsenter og ved inngangsdøra til barnehagen summer det i ulike språk.

21 nr.1 i Asia, og nå jobber han med Ricky Martin

Frøyværingen Ronny Svendsen gjør stor suksess på et musikkmarked vi nordmenn har lite kjennskap til.

Elevene øver for fullt til årets musikal

- En «homage» til det som har vært tidligere.