Konsernsjef Trond Williksen i SalMar legger i dag fram resultatene for første kvartal 2017.
(Foto: Trond Hammervik)

Konsernsjef Trond Williksen i SalMar legger i dag fram resultatene for første kvartal 2017. Foto: Trond Hammervik

Aldri før har SalMar tjent mer pr kilo fisk enn nå

SalMar fikk et driftsresultat på 25,50 kroner per kilo i første kvartal 2017. Dette er det høyeste driftsresultatet per kilo i konsernets historie. 

- SalMar leverer sitt sterkeste driftsresultat per kilo noensinne i første kvartal 2017. Rekordresultatet kommer av fortsatt høye laksepriser, lavere kost på slaktet biomasse og en løftet snittpris på samlet kontraktsportefølje, sier konsernsjef Trond Williksen i SalMar, som klokka ti i dag holder en pressekonferanse der kvartalstallene skal presenteres.


SalMars samlede driftsinntekter utgjorde i overkant av 2,4 milliarder kroner i kvartalet, opp fra rundt 2,0 milliarder kroner i tilsvarende periode året før. Slaktevolumet var 26 300 tonn, ned 1 000 tonn fra samme periode året før, opplyser selskapet. Operasjonelt driftsresultat endte på 670,7 millioner kroner, opp fra 566,5 millioner kroner i første kvartal 2016.

Les flere havbruks-nyheter fra øyregionen på hitra-frøya.no/havbruk

Selskapet har - i likhet med en del andre - fortsatt utfordringer med lusenivået, spesielt i Midt-Norge.

- I segment Midt-Norge har det i første kvartal vært slaktet fisk fra lokaliteter som har hatt en bedre biologisk utvikling enn hva som var tilfellet i foregående kvartal. Dette har bidratt til noe høyere snittvekt og lavere produksjonskost. Til tross for lavere lusenivå ved utgangen av perioden sammenlignet med første kvartal i fjor, anses situasjonen i region Midt-Norge fremdeles som utfordrende. Det ble også i første kvartal gjennomført noe forsert slakting av hensyn til fiskevelferd. Nytt behandlingsutstyr, bedrede rutiner og økt kompetanse har styrket selskapets kapasitet og beredskap, skriver selskapet og mener man er godt rustet til å håndtere situasjonen fremover.

Svimlende 1,5 milliarder i overskudd

Styret i SalMar har godkjent årsregnskapet for i fjor. Overskuddet i Nord-Norge er svimlende 1,5 milliarder kroner. - All honnør til dem, sier adm. direktør i SalMar Trond Williksen.

 

I region Nord-Norge beskrives den biologiske situasjonen som god.

- Til tross for sesongmessige lavere sjøtemperaturer, har tilveksten vært tilfredsstillende, med god snittvekt på slaktet volum. Som i Midt-Norge er det gjort investeringer i behandlingskapasitet for å styrke beredskapen for håndtering av et eventuelt økt lusepress i fremtiden, uttaler Williksen.

I år forventer SalMar et slaktevolum i Norge på 131 000 tonn, opp fra 115 600 tonn i 2016.

Mer å lese på Hitra-Frøya:
Nytt fra HF+:
Leses nå:
Flere nyheter

Disse to har Marine Harvest troen på videre

Fikk tildelt lærlingplass og stipend i ettermiddag.

Lars Måsøval og familien flytter til Island

Lars Måsøval og familien flytter til Island for å jobbe med oppbyggingen av Laxar, hvor de eier 53,5 prosent av aksjene.

comments powered by Disqus

Øypatruljen:

Kom til oppredte senger og varmt hus på Sørburøy

Familien Liutkus har forelsket seg i den fraflyttingstruede øya utenfor Frøya

Dalpro tilbyr nærkontakt med hjorten

- Et eksklusivt tilbud, sier Edvard Ulvan.

Bør skyte enda færre bukker

Utmarksrådets årsmelding forteller om gode resultater i predatorforvaltning, men oppmoder om å la storbukkene være i fred.