Løssalg

Hitra-Frøya selges fra 45 løssalgssteder på Frøya, Hitra, Snillfjord, Orkdal og i Trondheim.
Om avisa

Løssalgsprisen er kr. 25,- I tillegg kan HF lastes ned fra nettet.
Prisen er den samme kr. 25,-.

Klikk her for å gå til PDF-avis.

Klikk her for å se alle løssalgsstedene.

Om avisa