Frøya Auto på Nabeita

Frøya Auto på Nabeita

Årsregnskap

Frøyas bilverksteder med jevn omsetning

Ett bilverksted gikk konkurs i fjor. Det ble ikke merkbart på de to gjenværendes omsetning for 2016.

Bilverkstedet Autokraft på Sistranda gikk konkurs i september i fjor. Men årsresultatene for de to gjenværende verkstedene på Frøya viser at ingen av dem rakk å få noen økt omsetning på grunn av dette.

Regnskapstallene for Frøya Auto viser at bilverkstedet på Nabeita i 2016 hadde en omsetning ganske på samme nivå som året i forveien. Omsetningen var på 31,409 millioner kroner, mot 31,086 i 2015.

Selskapet satt igjen med et resultat før skatt på 1,947 millioner kroner, og da et årsresultat på 1,462 mill.

Det er utbetalt utbytte på 400.000 kroner.

Frøya Auto eier 100 prosent av Øyvind Vatn.

Fosen verkstedservice på Sistranda omsatte for 14,350 millioner i 2016, mot 13,949 mill i 2015. Selskapet hadde et resultat før skatt på 355.000 kroner, og et årsresultat på 258.000 kroner, som i sin helhet er overført til egenkapital.

Selskapet eies 100 prosent av Torghatten ASA.

 

 

 

 

 

Mer å lese på Hitra-Frøya:
Nytt fra HF+:
Leses nå:
comments powered by Disqus

Portrettet: - Jeg rakk å tenke - nå dør jeg

Thormod Høyen så døden i hvitøyet under en dramatisk motorsykkelulykke. Dette endret hans livsplan. Nå blir han vikarprest i Frøya de neste månedene.

Frode Arntsen forlater Lerøy Midt:

Slutter ved nyfabrikken for å gå over til konkurrenten

Prosjektlederen for Lerøy Midts nye fabrikk på Jøsnøya slutter for å gå over i en ledende stilling hos SalMar.

I helga må Maja kjøre minst 386 km/t

- Både bilen og været må være med oss - men jeg har trua

Kystpilgrimsleia

Prøveseiler den nye leia

Hele denne uka "prøvekjøres" områdene i og rundt Hitra og Frøya

50 biler stiller til start

Det er mange år siden så mange biler har stilt til start i bilcross i Neverlia, som lørdag. Carina lervik lover publikum et opplevelses-kick.

Kystverket beroliger: - Får beholde sveipet

- Vi skjønner hvor viktig lyssveipet er for folk, sier Bjørn Relling fra Kystverket.