Største arbeidsgiver:

Kartet som viser den store forskjellen på øyregionen og resten av Trøndelag

Sør-Trøndelag fylkeskommune har laget en oversikt over hva den største arbeidsplassen i hver kommunne i Trøndelag driver med. Kartet viser at det bare er Frøya og Hitra som har lakseoppdrett som største arbeidsplass.

Hele 34 av Trøndelags kommuner har en offentlig arbeidsgiver som største arbeidsplass, fordelt på eldreomsorg i 24 kommuner, skole i fire kommuner, sykehus i fire kommuner og forsvaret i en kommune.

Resten fordeler seg på ulike private yrker, som vist på kartet.

 

Mer å lese på Hitra-Frøya:
Nytt fra HF+:
Leses nå:
comments powered by Disqus

Derfor slapp vi unna tvangs-sammenslåing

Frank J. Jenssen (H) har sittet i forhandlingene i kommunereformen. Her forklarer han hvorfor det ikke blir brukt tvang mot Hitra og Frøya, slik Fylkesmannen vil

- Vi holder et høyt trykk fram mot Gotland

Hitras damelag gjennomfører åtte samlinger og fem treningskamper før avreise til Øylekene.