Får kjøpe eiendom

Arnstein Mikkelhaug AS, med adresse Uthaug, får konsesjon til å kjøpe eiendommen Enebo på Akset på Hitra. Selger er Trygve Sivertsen. Eiendommen er på 164 dekar, og kjøpesummen er 1,5 millioner kroner. Den nye eieren har ikke tenkt å bosette seg på gården, og det gis fritak fra personlig boplikt. Boplikten kan oppfylles gjennom utleie når våningshus er restaurert.  I konsesjonsvedtaket vises det til at eier har driveplikt, og at denne kan oppfylles ved bortleie av jorda.  En del av eiendommen er i kommunedelplanen avsatt til framtidig fritidsbebyggelse. Kjøper skriver i søknaden at han ønsker å regulere et større område til boligformål.

Teknisk komite i Hitra vedtok å gi konsesjon med vilkår i siste møte.

Mer å lese på Hitra-Frøya:
Nytt fra HF+:
Leses nå:
Flere nyheter

Synes flystripa selges billig

Men et samlet kommunestyre støtter at Salmar får kjøpe

Oppdal

Vil ikke gå på noen frøyaflause

"Frøyakloss" og "frøyaflause" var ord politikerne på Oppdal brukte da de diskuterte ny brannstasjon i kommunen.

comments powered by Disqus