Får kjøpe eiendom

Arnstein Mikkelhaug AS, med adresse Uthaug, får konsesjon til å kjøpe eiendommen Enebo på Akset på Hitra. Selger er Trygve Sivertsen. Eiendommen er på 164 dekar, og kjøpesummen er 1,5 millioner kroner. Den nye eieren har ikke tenkt å bosette seg på gården, og det gis fritak fra personlig boplikt. Boplikten kan oppfylles gjennom utleie når våningshus er restaurert.  I konsesjonsvedtaket vises det til at eier har driveplikt, og at denne kan oppfylles ved bortleie av jorda.  En del av eiendommen er i kommunedelplanen avsatt til framtidig fritidsbebyggelse. Kjøper skriver i søknaden at han ønsker å regulere et større område til boligformål.

Teknisk komite i Hitra vedtok å gi konsesjon med vilkår i siste møte.

Mer å lese på Hitra-Frøya:
Nytt fra HF+:
Leses nå:
Flere nyheter

Kjølsø skal slå Petter Northugs lag

Hitra friidrettsklubb har i et samarbeid med Lerøy Midt hentet noen av de beste løperne i landet til St. Olavsloppet.

comments powered by Disqus

Krass kritikk av kommunens byggesaksbehandling

- Det handler ikke om hvem som roper høyest, eller har mest penger, mente Miriam Baglund(MDG). Mens Dag Willmann(H) var kritisk til rådmannen.

Hitra-talent fikk trene med Hegerbergsøstrene

Morgendagens fotballhelter samlet i Stavanger

Adrian fant gevinst-egget

Mange barn kastet seg inn i kampen om et gult "rogn-egg" under Ta sjansen lørdag. Adrian fra Flatval ble den heldige vinneren.