Positiv til Uttian Panorama

Kystplan ønsker på vegne av grunneier Olaf Reppe å starte planarbeid med Uttian Panorama. Området er i kommunens arealplan avsatt til landbruk, natur og friluftsliv, med mulighet for bygging av inntil fem fritidsboliger. Søker ønsker i stedet å regulere området til helårsboliger.

Forvaltningsutvalget i Frøya kommune har gitt en forhåndsuttalelse der de anbefaler at det utarbeides reguleringsplan med hensikt å legge til rette for boligbebyggelse. Utbygger ser for seg å regulere for 10 til 15 boligtomter.

Mer å lese på Hitra-Frøya:
Nytt fra HF+:
Leses nå:
comments powered by Disqus

Øypatruljen:

Kom til oppredte senger og varmt hus på Sørburøy

Familien Liutkus har forelsket seg i den fraflyttingstruede øya utenfor Frøya

Dalpro tilbyr nærkontakt med hjorten

- Et eksklusivt tilbud, sier Edvard Ulvan.

Bør skyte enda færre bukker

Utmarksrådets årsmelding forteller om gode resultater i predatorforvaltning, men oppmoder om å la storbukkene være i fred.