Får bygge garasje

Laila og Sigbjørn Haranes, Sandstad, søker om tillatelse til oppføring av garasje på eiendommen sin. Den aktuelle tomta ligger innenfor et område i kommuneplanens arealdel definert som LNF, der det er forbudt med bebyggelse som ikke er knyttet til stedbunden næring. Men omsøkt plassering er på et areal som ligger inntil dagens gårdsplass, nært eksisterende bolighus på gården. Området er sådan tatt i bruk i tilknytning til boligen. Derfor mener både administrasjon og teknisk komite i Hitra kommune at det er greit å gi dispensasjon til å sette opp garasjen.

Mer å lese på Hitra-Frøya:
Nytt fra HF+:
Leses nå:
Flere nyheter

Kjølsø skal slå Petter Northugs lag

Hitra friidrettsklubb har i et samarbeid med Lerøy Midt hentet noen av de beste løperne i landet til St. Olavsloppet.

comments powered by Disqus

Krass kritikk av kommunens byggesaksbehandling

- Det handler ikke om hvem som roper høyest, eller har mest penger, mente Miriam Baglund(MDG). Mens Dag Willmann(H) var kritisk til rådmannen.

Hitra-talent fikk trene med Hegerbergsøstrene

Morgendagens fotballhelter samlet i Stavanger

Adrian fant gevinst-egget

Mange barn kastet seg inn i kampen om et gult "rogn-egg" under Ta sjansen lørdag. Adrian fra Flatval ble den heldige vinneren.