Fyrte av den første salva for Åstfjordforbindelsen

Den første sprengningen i tilknytning Åstfjordforbindelsen i Snillfjord ble foretatt tirsdag.Foto: Edmund Broholm.

Nyheter

Tirsdag ettermiddag klokka 13.00 ble den første sprengingen foretatt i tilknytning Åstfjordforbindelsen i Snillfjord.

- Spregningen fant sted på Mjønes rett etter Brattstiåstunnelen, forteller kontrollingeniør hos Statens vegvesen, Edmund Broholm.

Entreprenørene er nå i gang med å lage ny vei fra mot tunnelen som etter hvert skal lede ut på Åstfjordbrua, legger dolmøyværingen til.

Mjønesaunet (Illustrasjon: Statens vegvesen)

 

Kryssinga av Åstfjorden omfatter bygging av Mjønestunnelen (ca. 770 meter), Åstfjordbrua (ca. 735 meter) og Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter), samt veier på ca. 1500 meter.Totalt skal det bygges ca. 5,6 kilometer ny vei noe som gir ei innsparing på ca. 6 kilometer sammenliknet med eksisterende veg.

Videre utbygging av fv. 714 innebærer i tillegg til Åstfjordkryssinga en ny veg forbi Krokstadøra.

- I kveld, tirsdag,skal det foretas en ny sprenging klokka 19.00. Da i forbindelse med den nye veien utenom Krokstadøra, forteller Broholm.

Nyveien forbi Krokstadøra skal stå ferdig i 2019, mens Åstfjordkryssinga skal stå ferdig i 2020.
- De største kontraktene i vår historie

Egersund-firma kommer med brakkerigg for 80-90 personer for å bygge mer Laksevei.