hitra-froya RSS https://www.hitra-froya.no/ frontpage no hitra-froya frontpage http://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html Fri, 03 Jan 2020 20:11:00 +0100 Sat, 25 Jan 2020 00:36:34 +0100 60 <![CDATA[To personer er lettere skadd etter at en bil kjørte inn i en bergvegg(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/To-personer-er-lettere-skadd-etter-at-en-bil-kj%C3%B8rte-inn-i-en-bergvegg-20913850.ece Nyheter Fri, 24 Jan 2020 21:25:40 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/To-personer-er-lettere-skadd-etter-at-en-bil-kj%C3%B8rte-inn-i-en-bergvegg-20913850.ece <![CDATA[- Det er mye spennende å glede seg til framover]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Det-er-mye-spennende-%C3%A5-glede-seg-til-framover-20912530.ece Nyheter Fri, 24 Jan 2020 21:00:00 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Det-er-mye-spennende-%C3%A5-glede-seg-til-framover-20912530.ece <![CDATA[- Kameratene heime fikk seg fortalt fargerike historier om livet om bord (pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Kameratene-heime-fikk-seg-fortalt-fargerike-historier-om-livet-om-bord-20900622.ece Nyheter Fri, 24 Jan 2020 17:19:57 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Kameratene-heime-fikk-seg-fortalt-fargerike-historier-om-livet-om-bord-20900622.ece <![CDATA[- Vi er virkelig glad for å ha henne med på laget. Hun vil passe perfekt til rollen]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Vi-er-virkelig-glad-for-%C3%A5-ha-henne-med-p%C3%A5-laget.-Hun-vil-passe-perfekt-til-rollen-20912063.ece Nyheter Fri, 24 Jan 2020 15:45:00 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Vi-er-virkelig-glad-for-%C3%A5-ha-henne-med-p%C3%A5-laget.-Hun-vil-passe-perfekt-til-rollen-20912063.ece <![CDATA[Kom seg ut da fyring i peisen slo feil(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Kom-seg-ut-da-fyring-i-peisen-slo-feil-20910636.ece Nyheter Fri, 24 Jan 2020 13:46:43 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Kom-seg-ut-da-fyring-i-peisen-slo-feil-20910636.ece <![CDATA[Brannvesenet er på vei for å slukke en brann i en bolig(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Brannvesenet-er-p%C3%A5-vei-for-%C3%A5-slukke-en-brann-i-en-bolig-20909386.ece Nyheter Fri, 24 Jan 2020 12:19:11 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Brannvesenet-er-p%C3%A5-vei-for-%C3%A5-slukke-en-brann-i-en-bolig-20909386.ece <![CDATA[Aksjonsgruppa benekter ryktene(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Aksjonsgruppa-benekter-ryktene-20909246.ece Nyheter Fri, 24 Jan 2020 12:13:25 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Aksjonsgruppa-benekter-ryktene-20909246.ece <![CDATA[Kystekspressen har innstilt flere båtruter fredag(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Kystekspressen-har-innstilt-flere-b%C3%A5truter-fredag-20908125.ece Nyheter Fri, 24 Jan 2020 09:56:28 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Kystekspressen-har-innstilt-flere-b%C3%A5truter-fredag-20908125.ece <![CDATA[- Det er forferdelig trasig når store verdier går tapt(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Det-er-forferdelig-trasig-n%C3%A5r-store-verdier-g%C3%A5r-tapt-20907553.ece Nyheter Fri, 24 Jan 2020 09:20:33 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Det-er-forferdelig-trasig-n%C3%A5r-store-verdier-g%C3%A5r-tapt-20907553.ece <![CDATA[Jeg som lider av utsettelsessyndromet har jo sjølsagt utsatt alt til etter jul(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Jeg-som-lider-av-utsettelsessyndromet-har-jo-sj%C3%B8lsagt-utsatt-alt-til-etter-jul-20900651.ece Nyheter Fri, 24 Jan 2020 08:23:14 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/24/Jeg-som-lider-av-utsettelsessyndromet-har-jo-sj%C3%B8lsagt-utsatt-alt-til-etter-jul-20900651.ece <![CDATA[Skal ha satt fyr på sprengningsmatter ved vindkraftverket]]> https://www.hitra-froya.no/nyheter/2020/01/24/Skal-ha-satt-fyr-p%C3%A5-sprengningsmatter-ved-vindkraftverket-20906825.ece Nyheter Fri, 24 Jan 2020 08:02:29 +0100 https://www.hitra-froya.no/nyheter/2020/01/24/Skal-ha-satt-fyr-p%C3%A5-sprengningsmatter-ved-vindkraftverket-20906825.ece <![CDATA[– Havbruk til havs kan gi store investeringer som er samfunnsøkonomisk lønnsomme(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/nyheter/2020/01/24/%E2%80%93-Havbruk-til-havs-kan-gi-store-investeringer-som-er-samfunns%C3%B8konomisk-l%C3%B8nnsomme-20822422.ece Nyheter Fri, 24 Jan 2020 05:00:00 +0100 https://www.hitra-froya.no/nyheter/2020/01/24/%E2%80%93-Havbruk-til-havs-kan-gi-store-investeringer-som-er-samfunns%C3%B8konomisk-l%C3%B8nnsomme-20822422.ece <![CDATA[Har hatt flere byggeprosjekter på Frøya. Nå ligger de an til å få den store helseutbyggingen(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/23/Har-hatt-flere-byggeprosjekter-p%C3%A5-Fr%C3%B8ya.-N%C3%A5-ligger-de-an-til-%C3%A5-f%C3%A5-den-store-helseutbyggingen-20900419.ece Nyheter Thu, 23 Jan 2020 22:30:00 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/23/Har-hatt-flere-byggeprosjekter-p%C3%A5-Fr%C3%B8ya.-N%C3%A5-ligger-de-an-til-%C3%A5-f%C3%A5-den-store-helseutbyggingen-20900419.ece <![CDATA[- Vi ser en økning i saker på vold i nære relasjoner(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/23/Vi-ser-en-%C3%B8kning-i-saker-p%C3%A5-vold-i-n%C3%A6re-relasjoner-20897884.ece Nyheter Thu, 23 Jan 2020 21:00:00 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/23/Vi-ser-en-%C3%B8kning-i-saker-p%C3%A5-vold-i-n%C3%A6re-relasjoner-20897884.ece <![CDATA[- Vi ønsker å gi hitterværingene en oppmuntring i mørketiden.(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/23/Vi-%C3%B8nsker-%C3%A5-gi-hitterv%C3%A6ringene-en-oppmuntring-i-m%C3%B8rketiden.-20899367.ece Nyheter Thu, 23 Jan 2020 19:00:00 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/23/Vi-%C3%B8nsker-%C3%A5-gi-hitterv%C3%A6ringene-en-oppmuntring-i-m%C3%B8rketiden.-20899367.ece <![CDATA[- Vi må sette navn på alle strekningene, alle må bli sett og hørt]]> https://www.hitra-froya.no/meninger/2020/01/23/Vi-m%C3%A5-sette-navn-p%C3%A5-alle-strekningene-alle-m%C3%A5-bli-sett-og-h%C3%B8rt-20900093.ece Meninger Thu, 23 Jan 2020 17:00:00 +0100 https://www.hitra-froya.no/meninger/2020/01/23/Vi-m%C3%A5-sette-navn-p%C3%A5-alle-strekningene-alle-m%C3%A5-bli-sett-og-h%C3%B8rt-20900093.ece <![CDATA[Stenger Frøyatunnelen i kveld]]> https://www.hitra-froya.no/nyheter/2020/01/23/Stenger-Fr%C3%B8yatunnelen-i-kveld-20900398.ece Nyheter Thu, 23 Jan 2020 14:06:46 +0100 https://www.hitra-froya.no/nyheter/2020/01/23/Stenger-Fr%C3%B8yatunnelen-i-kveld-20900398.ece <![CDATA[- Jeg måtte skynde meg med å si ja, før jeg fikk kalde føtter(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/23/Jeg-m%C3%A5tte-skynde-meg-med-%C3%A5-si-ja-f%C3%B8r-jeg-fikk-kalde-f%C3%B8tter-20896810.ece Nyheter Thu, 23 Jan 2020 11:52:52 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/23/Jeg-m%C3%A5tte-skynde-meg-med-%C3%A5-si-ja-f%C3%B8r-jeg-fikk-kalde-f%C3%B8tter-20896810.ece <![CDATA[Følg temamøtet om NAV og barnevernet direkte]]> https://www.hitra-froya.no/nyheter/2020/01/23/F%C3%B8lg-temam%C3%B8tet-om-NAV-og-barnevernet-direkte-20896809.ece Nyheter Thu, 23 Jan 2020 10:33:13 +0100 https://www.hitra-froya.no/nyheter/2020/01/23/F%C3%B8lg-temam%C3%B8tet-om-NAV-og-barnevernet-direkte-20896809.ece <![CDATA[Frøyatunnelen åpnet igjen]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/23/Fr%C3%B8yatunnelen-%C3%A5pnet-igjen-20898269.ece Nyheter Thu, 23 Jan 2020 10:29:14 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/23/Fr%C3%B8yatunnelen-%C3%A5pnet-igjen-20898269.ece <![CDATA[Fem personer til legesjekk etter trafikkulykke]]> https://www.hitra-froya.no/trafikk/2020/01/23/Fem-personer-til-legesjekk-etter-trafikkulykke-20896951.ece Trafikk Thu, 23 Jan 2020 08:51:24 +0100 https://www.hitra-froya.no/trafikk/2020/01/23/Fem-personer-til-legesjekk-etter-trafikkulykke-20896951.ece <![CDATA[Båten går i normal rute fra nå]]> https://www.hitra-froya.no/trafikk/2020/01/23/B%C3%A5ten-g%C3%A5r-i-normal-rute-fra-n%C3%A5-20896726.ece Trafikk Thu, 23 Jan 2020 08:09:55 +0100 https://www.hitra-froya.no/trafikk/2020/01/23/B%C3%A5ten-g%C3%A5r-i-normal-rute-fra-n%C3%A5-20896726.ece <![CDATA[- En moralsk exit?]]> https://www.hitra-froya.no/meninger/2020/01/22/En-moralsk-exit-20888451.ece Meninger Wed, 22 Jan 2020 20:12:59 +0100 https://www.hitra-froya.no/meninger/2020/01/22/En-moralsk-exit-20888451.ece <![CDATA[- Målet er å betjene samtlige båter på Frøya(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/22/M%C3%A5let-er-%C3%A5-betjene-samtlige-b%C3%A5ter-p%C3%A5-Fr%C3%B8ya-20824176.ece Nyheter Wed, 22 Jan 2020 19:31:14 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/22/M%C3%A5let-er-%C3%A5-betjene-samtlige-b%C3%A5ter-p%C3%A5-Fr%C3%B8ya-20824176.ece <![CDATA[17 endringer: Nye sjefer og nyetableringer innen møbelsnekring, fotterapi, turisme og lærebokutvikling(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/nyheter/2020/01/22/17-endringer-Nye-sjefer-og-nyetableringer-innen-m%C3%B8belsnekring-fotterapi-turisme-og-l%C3%A6rebokutvikling-20893917.ece Nyheter Wed, 22 Jan 2020 19:31:05 +0100 https://www.hitra-froya.no/nyheter/2020/01/22/17-endringer-Nye-sjefer-og-nyetableringer-innen-m%C3%B8belsnekring-fotterapi-turisme-og-l%C3%A6rebokutvikling-20893917.ece <![CDATA[- Det var ingen på Hitra som drev med det, så jeg så en stor mulighet der(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/22/Det-var-ingen-p%C3%A5-Hitra-som-drev-med-det-s%C3%A5-jeg-s%C3%A5-en-stor-mulighet-der-20895296.ece Nyheter Wed, 22 Jan 2020 19:30:46 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/22/Det-var-ingen-p%C3%A5-Hitra-som-drev-med-det-s%C3%A5-jeg-s%C3%A5-en-stor-mulighet-der-20895296.ece <![CDATA[Politiet fikk melding om vinglete kjøring fra fabrikk(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/nyheter/2020/01/22/Politiet-fikk-melding-om-vinglete-kj%C3%B8ring-fra-fabrikk-20894902.ece Nyheter Wed, 22 Jan 2020 16:51:47 +0100 https://www.hitra-froya.no/nyheter/2020/01/22/Politiet-fikk-melding-om-vinglete-kj%C3%B8ring-fra-fabrikk-20894902.ece <![CDATA[- Det er hærverk mot naturen vår her ute, og det er et hærverk mot våre liv.]]> https://www.hitra-froya.no/meninger/2020/01/22/Det-er-h%C3%A6rverk-mot-naturen-v%C3%A5r-her-ute-og-det-er-et-h%C3%A6rverk-mot-v%C3%A5re-liv.-20888618.ece Meninger Wed, 22 Jan 2020 16:11:46 +0100 https://www.hitra-froya.no/meninger/2020/01/22/Det-er-h%C3%A6rverk-mot-naturen-v%C3%A5r-her-ute-og-det-er-et-h%C3%A6rverk-mot-v%C3%A5re-liv.-20888618.ece <![CDATA[- Bare idag har vi fått inn trusler mot seks skoler(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/22/Bare-idag-har-vi-f%C3%A5tt-inn-trusler-mot-seks-skoler-20893678.ece Nyheter Wed, 22 Jan 2020 16:10:28 +0100 https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/01/22/Bare-idag-har-vi-f%C3%A5tt-inn-trusler-mot-seks-skoler-20893678.ece <![CDATA[- Som å kjøre i rømmegrøt(pluss)]]> https://www.hitra-froya.no/trafikk/2020/01/22/Som-%C3%A5-kj%C3%B8re-i-r%C3%B8mmegr%C3%B8t-20892340.ece Trafikk Wed, 22 Jan 2020 14:18:21 +0100 https://www.hitra-froya.no/trafikk/2020/01/22/Som-%C3%A5-kj%C3%B8re-i-r%C3%B8mmegr%C3%B8t-20892340.ece