Formuesforvaltning
Gå til

Våre rådgivere: Formuesforvaltnings team i Midt-Norge består av Jørgen Nygård (daglig leder), Sissel Aufles, Birk Ravndal, Line Therese Gråwe, Norbjørn Bransfjell, Mads Hetle, Kathrine Smalsvik og Øyvind Hofstad. 

Kommer arveavgiften tilbake?

Blir det regjeringsskifte denne høsten kan arveavgiften komme tilbake. Har du verdier som skal overføres til neste generasjon kan det være smart å komme i gang nå.

Har du barn som trenger økonomisk bistand? Eller ønsker du at barna skal bli mer involvert i familiebedriften? Det er mange årsaker til å overføre verdier til neste generasjon mens man ennå er i live.

Dersom det blir regjeringsskifte etter høstens stortingsvalg, kan i tillegg arveavgiften komme tilbake. Slik gjeninnføring kommer trolig tidligst med virkning fra fremleggelse av statsbudsjettet for 2022.

– Det at arveavgiften kan bli innført, tilsier at mange bør vurdere å starte generasjonsoverføringen nå, sier daglig leder Jørgen Nygård ved Formuesforvaltnings kontor i Trondheim.

Ønsker du å få god rådgivning? Trykk her!

Konflikter medfører tap av verdier

Formuesforvaltning er Norges ledende, privateide rådgivningsfirma for formuende privatpersoner og familier. Siden oppstart for 20 år siden har selskapet hjulpet mange kunder med å legge en plan for hvordan verdiene skal overføres til neste generasjon.

Selskapet satser på lokal tilstedeværelse med 17 kontorer fordelt over hele Norge. Tilbakemeldingene fra kundene er gode.

– Her i Midt-Norge har vi mange vellykkede gründere og innbyggere som har lykkes på andre måter. Det er viktig å sikre at verdiene som er skapt ikke forringes i en generasjonsoverføring. Statistikker viser at det tapes store verdier hvert eneste år fordi familier ikke klarer å bli enige om fordelingen, sier Nygård.

– En vellykket generasjonsoverføring er derfor minst like viktig som selve forvaltningen. Vi får gode tilbakemeldinger på den verdien vi tilfører kundene når vi hjelper dem med dette, legger han til.

Har du behov for rådgivning? Kontakt Formuesforvaltning!

Ingen plan for formuen

Nygård trekker parallellen til bedriftseiere som legger gode planer for hvordan bedriften skal utvikle seg.

– Jeg pleier å si at de bør ha samme tankesett for formuen. Man bør sette mål for hva formuen skal oppnå og legge en plan for hvordan man skal komme dit. Da får man kontroll på hvordan man skal bygge opp investeringsporteføljen og hvilken risiko man bør ta.

– I tillegg bør planen inneholde hvordan verdiene skal fordeles og forvaltes videre av neste generasjon.

Gode hjelpere i Midt-Norge: Formuesforvaltnings team i Midt-Norge består av Jørgen Nygård (daglig leder), Sissel Aufles, Birk Ravndal, Line Therese Gråwe, Norbjørn Bransfjell, Mads Hetle, Kathrine Smalsvik og Øyvind Hofstad. 

 

Trenger man egentlig et testament?

Svært mange av kundene Nygård og hans kolleger møter for første gang har hverken et testament eller en fremtidsfullmakt.

– «Jeg trenger ikke et testament, for alt er jo regulert i arveloven» er noe jeg ofte hører fra dem jeg snakker med, sier han og legger til:

– Men hvordan skal for eksempel fast eiendom og andre eiendeler verdsettes i arveoppgjøret for å sikre at barna faktisk arver like store verdier? Og hva hvis flere arvinger ønsker å overta samme eiendom? Disse forholdene sier arveloven ingenting om.

Ønsker du flere gode råd? Her kan du lese mer

Anbefaler aksjonæravtale

Han trekker frem at man i et testament kan legge føringer om at det skal innhentes takst, verdivurdering eller lignende, og det kan bestemmes at det skal trekkes lodd om kjære eiendommer eller andre verdifulle gjenstander.

– Hvis du eier et selskap, ønsker du kanskje at barna skal arve dette sammen. I slike tilfeller anbefaler vi at det stilles krav til arvingene om å ha en aksjonæravtale, som kan bidra til et godt samarbeid mellom dem.

Har du spørsmål om din formue? Ta kontakt!

– Må se helheten

Erfaringen er at de fleste familier opplever det som en stor lettelse når planen for et godt generasjonsskifte er på plass og alle papirer er i orden.

– Det å utsette oppgaver man vet kommer, er stressende i seg selv. En formue dreier seg om mye mer enn den finansielle investeringsporteføljen. Man må se helheten, de ulike familiemedlemmenes behov og forutsetninger, og skape løsninger som er bra for alle, avslutter Nygård.

Ønsker du å få god rådgivning? Trykk her!

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Hitra Frøyas redaksjon, men av Hitra Frøyas markedsavdeling.

Hitra Frøya er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på hitra-froya.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.