Denne boligen går inn på topplista for Hitra for siste måneden

foto