Sjeldent salg i Knarrlagsund – dette er en av de aller dyreste fritidsboligene i Trøndelag siste året