Rekordresultat fra Marine Harvest

Havbruk

Oppdrettsselskapet Marine Harvest kan si seg meget godt fornøyd med årets første kvartalsresultat.

Det operasjonelt driftsresultatet for første kvartal ble 220 millioner euro mot 112 millioner euro i samme periode i fjor.

– Rekordhøye laksepriser har gitt et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat i første kvartal. Det er særlig gledelig at Marine Harvest Scotland og Marine Harvest Canada leverer sterke resultater, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog.

Les flere havbruks-nyheter fra øyregionen på hitra-frøya.no/havbruk

Driftsinntektene endte på 892 millioner euro, mens det i fjor var på 809,5 millioner euro.

Det gode resultatet kan særlig tilskrives de høye lakseprisene. Selskapet slaktet om lag 84.000 tonn laks i første kvartal. Det er 13.000 tonn mindre enn i samme periode i fjor.

Marine Harvest driver mange lokaliteter i Hitra/Frøya-regionen og har slakteri på Ulvan.


Slakting på Ulvan i minst tre år til

Marine Harvest utsetter investeringsbeslutning med ett år