SalMar-fondet til Høyesterett:

Williksen: Saken er prinsipielt viktig

– Salmarfondet er opprettet for at man skal kunne gi penger til formål som sikrer varig bosetting på Frøya. Det er et utrolig viktig kriterium for SalMar som ønsker å utvikle virksomhet der vi er, sier konsernsjef Trond Williksen  Foto: Lars Otto Eide

Havbruk

Krever skattefradrag for bidrag til lokale formål på Frøya.

Det skriver Adressa.

SalMar har blitt nektet skattefradrag for 1,4 millioner kroner som selskapet overførte til det såkalte SalMar-fondet i perioden 2010-2012. Totalt er skattebesparelsen på i underkant av 400.000 kroner. SalMar hadde i fjor inntekter på over ni milliarder kroner, men konsernsjef Trond Williksen sier saken er prinsipielt viktig.

– Salmarfondet er opprettet for at man skal kunne gi penger til formål som sikrer varig bosetting på Frøya. Det er et utrolig viktig kriterium for SalMar som ønsker å utvikle virksomhet der vi er, sier Williksen til Adressa.

Skatt Midt-Norge mente det ikke var tilstrekkelig tilknytning mellom bidragene og SalMars virksomhet til at selskapet kunne trekke av overføringene på skatten.


Eksklusivt intervju: Slik tror Gustav Witzøe fremtidens oppdrett blir

Bli med ut til giganten som rommer 71 Pirbad og fire Tryggvason-statuer

Salmar tror fremtiden for bærekraftig vekst i oppdrettsbransjen er å flytte fra fjord til hav, og en helt ny regulering.

 

SalMar tok Skatt Midt-Norge til Fosen Tingrett, hvor selskapet vant. Skatt Midt-Norge anket til lagmannsretten, og fikk medhold.

Nå havner altså saken i Høyesterett. Skatt Midt-Norge ønsker ikke å uttale seg om saken.

– Det vil ikke være passende for forvaltningen å tilkjennegi sitt syn i forkant av den rettslige behandlingen. Vi prosederer for domstolene, sier seniorrådgiver Jan Inge Fjørtoft.

I 2015 vant Gustav Witzøes selskap Kverva fram i Høyesterett med en lignende sak. Kverva ga tilskudd på 50 millioner kroner til lokale formål, og krevde fradrag. Saken gikk helt Høyesterett.

Witzøe kalte dommen «en seier for distrikts-Norge».