Elvefiskerne krever forslag om produksjonsøkning trukket tilbake

Havbruk

Organisasjonen Norske Lakseelver har i dag levert høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) der de ber om at forslag til produksjonsøkning i oppdrettsindustrien trekkes tilbake.

- Årsaken til kravet er at NFD vil tildele økt produksjonskapasitet utelukkende basert på en evaluering av effekten av lakselus på bestander av vill laks. NFD vil akseptere et årlig tap av utvandrende laksesmolt som naturmangfoldlovens kvalitetsnorm for villaks ikke gir rom for, skriver Norske Lakseelver i en pressemelding. Her påpeker man at akvakulturloven i tillegg stiller utvetydige krav til miljøforsvarlig oppdrettsvirksomhet, noe som gjør at langt flere miljø- og bærekraftsindikatorer må inkluderes når miljøeffekten skal evalueres, mener de.


Ni minutter med spesialinspektør Aud fra Mattilsynet:

Fyrer løs mot oppdrettsnæringa - og feilinformerte forbrukere

 

- Det gjelder effekt på sjøørret og sjørøye, men i like stor grad effekter på andre arter og artssamfunn i økosystemene langs kysten, skriver Norske Lakseelver.


Beregninger av det nye havbruksfondet:

Tidenes pengesjekk til kommunene: 118 millioner kroner vil kunne tilfalle Hitra og Frøya neste år

- Det er fantastiske muligheter som ligger her nå, sier statssekretær Roy Angelvik.