Rekordresultat:

Skolen tjente rekordmange millioner på havbrukskonsesjonen sin i fjor

Havbrukselevene får praktisk trening gjennom skolens undervisningskonsesjon.   Foto: Trond Hammervik

Havbruk

Forhåndsanslagene slo til. Den høye lakseprisen gir rekordstor utbetaling til skolen og fylkeskommunen fra havbrukskonsesjonen som driftes i et samarbeid mellom Guri Kunna vgs og tre lokale oppdrettsselskaper. I vår anslo en lakseanalytiker gjennom Hitra-Frøya at inntektene ville komme opp i rundt 20 millioner kroner.

Nå viser regnskapet at summen blir hele 23 millioner kroner. Det er froya.no som skriver dette. Det er langt over de tidligere årsresultatene. Siden oppstarten har skolen og fylket tjent formidable 60 millioner kroner på denne havbrukskonsesjonen, som brukes til å gi elevene praktisk undervisning.

Viktig for skolen

- Vi er svært heldige som har muligheten til å ha undervisningskonsesjoner. Disse pengene er veldig viktige for skolen, sier rektor Espen Arntsberg til froya.no.

Guri Kunna videregående skole har en undervisningskonsesjon på 780 tonn maksimalt tillatt biomasse. I løpet av en produksjonssyklus på knapt ett og et halvt år kan det produseres opp til 1.200 tonn laks på en konsesjon. Samarbeidet skriver seg fra en avtale som ble undertegnet mellom skolen, fylket og selskapene Lerøy, Salmar og Marine Harvest i 2011. Oppdrettsselskapet som leier og driver konsesjonen for skolen, betaler en fast leie på to millioner kroner i året, og en variabel leie i tillegg, dersom inntektene blir større.

Rekordhøye priser gir rekordresultat

Både i 2013 og 2014 fikk den gang Frøya videregående skole utbetalt et overskudd på drøyt 10 millioner kroner, i tillegg til den faste leieprisen. I 2015 endte overskuddet på 6,6 millioner kroner. Skolen skal bruke pengene på å styrke akvakulturutdanningen ved skolen, utover skolens ordinære drift. Med den høye lakseprisen i 2016 lå det an til å bli rekordhøyt overskudd.


Skolen kan få rekord-inntekt

Rekordhøye laksepriser kan gi Guri Kunna storgevinst fra undervisningskonsesjonen.


Ragnar Nystøyl, daglig leder ved Kontali analyse, ville i vår ikke konkret vurdere undervisningskonsesjonen sammen med lokalavisa. Men Nystøyl mente på generelt grunnlag at de høye lakseprisene vil oppveie høye produksjonskostnader og lavere produsert volum, og at det lokalavisas anslag på salgspris, produksjonskostnad og en produsert mengde ville gi minst 20 millioner kroner i inntekt fra 2016. Han fikk rett.