Nå skal ansatte på brønnbåter og andre servicefartøy få tariffavtale

Administrerende direktør, Hege-Merethe Bengtsson, i Det norske Maskinistforbund (Dnmf) og administrerende direktør, Geir Ove Ystmark (foran), i Sjømat Norge er enige. 

Havbruk

Sjømat Norge og Det norske Maskinistforbund (Dnmf) skrev i dag under en intensjonsavtale om etablering av tariffavtale.

-Sjømat Norge har fått flere medlemmer som driver brønnbåtrederier og annen maritim virksomhet knyttet til sjømatnæringen. Som arbeidsgiverorganisasjon har det vært viktig for oss å få på plass et tarifftilbud til disse. Vi ser også en rivende utvikling i næringen som gjør at vi fremover forventer vekst på dette området, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge i en pressemelding.


 

Den nye tariffavtalen gjelder fra årsskiftet, men de to organisasjonene vil bruke våren til å utvikle avtalen ytterligere. 
De to organisasjonene vil over nyttår også iverksette arbeidet med å opprette tariffavtaler for servicefartøyene i havbruksnæringen.


Markus, Mariel og Odin (17) tar de smarteste valgene

Robotene tar over jobben med fiskeskjæring og filetering. Nå trenger sjømatnæringen teknikere, ingeniører, biologer og folk som kan industriell matproduksjon.


 

Den raske utviklingen i havbruksnæringen de siste årene, og utsiktene til ytterligere vekst i årene som kommer, gjør at aktørene i næringen har etterlyst tariffavtaler som er tilpasset fartøyene som brukes i næringen.

- Havbruksnæringen representerer fremtidens arbeidsplasser. Det er derfor viktig for Dnmf å sikre at de ansatte i næringen får en god tariffavtale. Vi er glade for initiativet fra Sjømat Norge om å få på plass en tariffavtale, og er klare til å gå i gang med å finpusse tariffavtalen for de arbeidsplassene som Sjømat Norge representerer innen havbruksnæringen, sier administrerende direktør, Hege-Merethe Bengtsson, i Det norske Maskinistforbund.


Eksklusivt intervju: Slik tror Gustav Witzøe fremtidens oppdrett blir

Bli med ut til giganten som rommer 71 Pirbad og fire Tryggvason-statuer

Salmar tror fremtiden for bærekraftig vekst i oppdrettsbransjen er å flytte fra fjord til hav, og en helt ny regulering.

 


Bengtsson og Ystmark er også enige om at de to organisasjonene skal jobbe næringspolitisk tettere fremover. 

-Vi har både på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden felles interesser i et organisert arbeidsliv, med ryddige forhold mellom partene i sjømatnæringen. Fremtidens arbeidsplasser ligger i havet, og sjømatnæringen forventes å vokse med muligheter for nye arbeidsplasser for maskinoffiserer. Lønnsomme arbeidsplasser er viktig for Norge, sier Hege-Merethe Bengtsson. Geir Ove Ystmark legger til at Sjømat Norge også vil være en viktig alliansepartner for å løfte den maritime næringen.


Unike beregninger gjort for "Trøndelag redder verden":

Mat fra trøndelagskysten kan gi jobb-bonanza. Slik tror eksperten jobbene kommer

Det kan bli hele 38.000 nye jobber dersom trøndelagskysten skal produsere fem ganger mer mat enn i dag.De to organisasjonene vil over nyttår også iverksette arbeidet med å opprette tariffavtaler for servicefartøyene i havbruksnæringen.

- Dette er en ny bransje innenfor havbruksnæringen med stadig mer spesialiserte fartøy. Servicefartøyer er foreløpig er i et såkalt tarifftomt rom. Dette gjør at arbeidet med å lage nye avtaler er nybrottsarbeid som tar noe mer tid, skriver partene i en felles pressemelding.