Vil utvide ved denne lokaliteten

Havbruk

Lerøy Midt har søkt om å få utvide oppdrettslokaliteten ved Omsøyholman. Stedet ligger vest for Hjertøya ved Melandsjø.


– Havbruksnæringa i Midt-Norge har kontroll på lusa

Havbruksnæringen har hatt tøffe tak for å kontrollere lus. Næringa i Midt-Norge har snudd situasjonen i løpet av det siste året.

 

Det søkes om utvidelse med to bur i nordlig retning, samt en utvidelse med 780 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB)

Lokaliteten er i dag godkjent for en lokalitetsbiomasse på 6.240 tonn. Søknaden er nå lagt ut til offentlig ettersyn.


Den første kultur-kræsjen oppsto mellom menn i produksjonen og kvinnelige ledere

Lerøy Midt utarbeidet et eget hefte med lover og regler i Norge.