Viser en liten smakebit av den neste Frøy-båten

  Foto: Sletta Verft

Havbruk

Sletta Verft i Mjosundet i Aure har levert mange av servicebåtene til Frøy rederi på Frøya. Nå er en ny båt under bygging. Verftet har presentert tegninger av sitt bygg nr. 169, som skal få navnet "Frøy Finnmark".

- Skroget er under bygging i Polen og blir slept til Mjosundet for utrustning etter sommerferien, forteller Sletta Verft.  Foto: Sletta Verft

 

Selskapene i Frøy-gruppen eies av Gåsø Næringsutvikling AS. Gåsø Næringsutvikling er et lokalt familieeid selskap med fokus på eiendom, marin og maritim virksomhet. Selskapet har hovedsete på Siholmen ved Sistranda.

  Foto: Sletta Verft

 
Frøy-gruppen

Selskapene i Frøy-gruppen eies av Gåsø Næringsutvikling AS. Gåsø Næringsutvikling er et lokalt familieeid selskap med fokus på eiendom, marin og maritim virksomhet. Selskapet har hovedsete på Siholmen ved Sistranda.

I Frøy-gruppen inngår:

  • Frøy Rederi AS – Brønnbåttjenester til havbruksnæringe
  • Frøy Akvaservice AS – Mindre servicefartøy til havbruksnæringen
  • Frøy Akvaressurs AS – Store servicefartøy til havbruksnæringen
  • Frøy Vest AS – Servicefartøy til havbruksnæringen
  • Frøy Vest Rederi AS - Servicefartøy til havbruksnæringen
  • Frøy Eiendom AS – Eiendomsutvikling, bolig og næring