«Smart Fishfarm» er dobbelt så stor som «Ocean Farm 1». Nå har den fått foreløpig ja til utviklingstillatelser

SalMars nye gigantfarm kan bli realitet.

Slik kan den nye havmerden bli.  Foto: Mariculture

Havbruk

Totalt er det søkt om 16 utviklingstillatelser for «Smart Fishfarm». Det er ikke avklart hvor mange tillatelser det omsøkte konseptet får, men ifølge Fiskeridirektoratet går man videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av en eller flere tillatelser.

«Smart Fishfarm» er utviklet av det Stavanger-baserte selskapet Mariculture, hvor SalMar har kjøpt 51 prosent av aksjene. Den har en diameter på 160 meter og plass til tre millioner laks, og prislappen er på 1,5 milliarder kroner.


Eksklusivt intervju: Slik tror Gustav Witzøe fremtidens oppdrett blir

Bli med ut til giganten som rommer 71 Pirbad og fire Tryggvason-statuer

Salmar tror fremtiden for bærekraftig vekst i oppdrettsbransjen er å flytte fra fjord til hav, og en helt ny regulering.

 

Til sammenlikning: «Ocean Farm 1» som ble satt i sjøen i fjor, har plass til rundt 1,5 millioner laks. Den har en diameter på 110 meter og kostet 690 millioner kroner.


Hva er en havmerd?
  • Havmerden «Ocean Farm 1» er verdens første oppdrettsanlegg til havs, og ligger på Frohavet utenfor Trøndelagskysten.
  • I motsetning til andre oppdrettsanlegg som ligger i fjorder og langs kysten, ligger havmerden til havs. Med en kapasitet på 6 240 tonn fisk, er havmerden så stor at den krever åtte oppdrettskonsesjoner.
  • Havmerden «Ocean Farm 1» er et pilotanlegg, der forskning, utvikling og testing foregår samtidig med oppdrett av inntil 1,6 millioner laks. Havmerden har åtte utviklingskonsesjoner, som er tildelt for å utvikle et konsept med en havmerd basert på offshoreteknologi.
  • Havmerden har en diameter på 110 meter, en høyde på 68 meter og et volum på 250.000 kubikkmeter, som tilsvarer over 71 ganger vannmengden i alle bassengene i Pirbadet til sammen.
  • Kilder: Salmar.no, barentswatch.no, pirbadet.no, fiskeridirektoratet
 

– Den vil kunne tåle bølgehøyder opp til 31 meters høyde. Det vil si at merden kan ligge langt ute i Norskehavet, og SalMar har startet et arbeid for å identifisere det området som miljømessig er best egnet for etableringen, sa Gustav Witzøe, gründer og kontrollerende eier i SalMar i april til Adressa om «Smart Fishfarm».


Storfangst for Lervåg og Gåsø, går offshore med Aker-partnere

Kapret 7,68 utviklingskonsesjoner for nytt offshore-prosjekt.

 

SalMar-inspirert rigg skal åpne havbasert lakseoppdrett i Kina

Det samme verftet som bygde Salmars "Ocean farm" har sjøsatt sin egen havmerd.