To oppdrettsselskap ønsker seg til samme lokalitet

  Foto: Norgeskart

Havbruk

Marine Harvest har tidligere hatt to oppdrettslokaliter ved Ilsøya/Gåsholmen i Frøyfjorden. Disse har vært trukket tilbake. Nå søker de om å gjenåpne den ene: Ilsøya. Samtidig har Måsøval Fiskoppdrett søkt om å ta i bruk Ilsøya som ny lokalitet. Begge søknaden er nå til behandling, og forvaltningsutvalget i Frøya skal denne uka gi sin uttalelse til begge søknadene. Rådmannen foreslår at kommunen stiller seg positiv til begge søknader. Det vil være opp til Fylkeskommunen å avgjøre om det gis tillatelse, og hvem som eventuelt får tillatelsen.