Etter tre år opphever Kina nå restriksjonene mot øyregionens oppdrettere

Statssekretær Roy Angelvik (bak) og fiskeriminister Per Sandberg har flere ganger vært i Kina, blant annet for å diskutere restriksjonene som er gitt på norsk laks.  Foto: Departementet

Havbruk

Siden 2015 har de tre fylkene Troms, Nordland og Sør-Trøndelag vært utestengt fra å eksportere laks til Kina. Nå opphever Kina restriksjonene.

- Dette er en ny milepæl på veien inn i det kinesiske markedet, og en kjempegod nyhet for sjømatbedriftene våre. Nå kan lakseprodusenter fra hele Norge selge laks til Kina. Det er et enormt potensial i Kina for videre utvikling av handelen med sjømat, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Kinesiske myndigheter opphever restriksjonene på de tre fylkene med virkning fra 3. juli.

Restriksjonene på laks fra Troms, Nordland og Sør-Trøndelag ble innført i 2015. Bakgrunnen var frykt for at fiskesykdommer som PD og ILA, som var påvist i disse fylkene, kunne smitte over til kinesisk fisk.


 

Gode nyheter for kinesiske forbrukere

De tre fylkene har de siste årene stått for over 40 prosent av den totale norske lakseproduksjonen. Dette tilsvarer over 500 000 tonn.

- Dette er store oppdrettsfylker. Tilgangen på laks som kan eksporteres til Kina blir nå betydelig bedre. Den største laksen på over fem kilo er mest populær i Kina, men den er vanskelig å få tak i. Nå som flere norske sjømatprodusenter er godkjent blir det mer stor, norsk laks på det kinesiske markedet, sier fiskeriminister Sandberg i en pressemelding.


- Vi tar gjerne litt av æren for at Frøya har passert 5000 innbyggere

Vokser ut av sine kontorene på Sistranda, samtidig som nye avdelingskontor kommer til.

 

Fiskeriminister Per Sandberg besøkte Kina i mai.   Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

 

Har holdt tett kontakt

Kinesiske matmyndigheter var på inspeksjon på flere lakseanlegg i Trøndelag, Nordland og Troms i mars. Kort tid etter reiste fiskeriministeren og norske myndigheter til Kina i mai.

- Vi har hatt flere møter med kinesiske myndigheter, og jeg tror at både den tette oppfølgingen og det at vi har møtt hverandre ansikt til ansikt har hatt betydning her. Arbeidet vi har lagt ned gir nå resultater, sier fiskeriminister Per Sandberg.


Portrettert: Helt inn til slutten var Angelvik usikker på om han fikk fortsette

Vi har tatt en prat med statssekretær Roy Angelvik om den nye “dobbeltjobben”, om #metoo, reisinga, læringskurven og kontakten med havbruks-miljøet på Hitra og Frøya.