Har bygget opp mye biomasse for senere høsting

Eksporten går via Lerøy for SinkabergHansen.  Foto: Tom Lysø/SinkabergHansen

Havbruk

Lerøy  Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på 4.456 millioner kroner og et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske  eiendeler ble med 660 millioner kroner i tredje kvartal 2018. 

– Vi har hatt en god biologisk produksjon i tredje kvartal. Vi har høstet lite, men har tatt den gode produksjonen ut i en betydelig økning i biomassen for senere høsting. Det lave volumet gir, som tidligere kommunisert, en lavere inntjening i dette kvartalet, sier konsernsjef Henning Beltestad.


 

– Men, vi har lagt til rette for en god inntjening og en fortsatt positiv utvikling i uttakskostnadene i tiden som kommer. Vi opplever en sterkt etterspørsel etter vår kvalitetssjømat, markedet er sterkt, og vi opprettholder vår guiding om et slaktevolum på 166 000 tonn i Norge for 2018.

Havbrukssegmentet oppnådde en EBIT/kg på 15,3 kroner, skriver iLaks

– I segment Havbruk gjennomføres det for tiden betydelige investeringer, forteller Beltestad. – Det nye industrianlegget i Lerøy Midt er nå i drift, og vi har store forventninger om at anlegget vil styrke konsernets konkurransekraft gjennom konsernets integrerte verdikjede. Også byggingen av RAS-anlegg, for større kvalitets smolt  i både Lerøy Aurora og Lerøy Sjøtroll går i henhold til planen.

Innen VAP (foredling), salg og distribusjon bokførte selskapet et driftsresultat på 72 millioner kroner.


 

– De volatile spotprisene på laks er fortsatt utfordrende for bearbeidingsleddet, men vi har forventning til at de nyoppstartede fabrikkene i Spania og Nederland skal bidra til en enda mer effektiv produksjon og distribusjon, sier Beltestad videre.

Konsernet forventer i dag å kunne høste i størrelsesorden 190.000 tonn sløyd vekt i 2019, inkludert andel av volum fra tilknyttet selskap.