Uvanlig variant av viruset spredd nordover

- Mattilsynet ser alvorlig på funnet

  Foto: barentswatch.no

Havbruk

Mattilsynet opplyser at det er påvist fiskesykdommen PD forårsaket av SAV 3 på lokaliteten Nørholmen ved Smøla. Lokaliteten driftes av Marine Harvest Norway.

- Dette er en virusvariant som ikke skal spres nord for Hustadvika. Mattilsynet ser alvorlig på funnet fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området. Variant SAV-3 er den vanligste subtypen sør for Stadt, men er svært uvanlig å påvise nord for Hustadvika, forteller Mattilsynet.


Kommentar: Det finnes en viktig grense under vann

- Det finnes ingen grenser under vann, sa en spøkefull Harald Heide Steen Jr. Jo, det finnes en grense i sjøen, og den har betydning for svært mange arbeidsplasser på Hitra.

 

Anlegget er nå satt under restriksjoner og arbeidet med å tømme anlegget for smittet fisk har startet.

- Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbud mot å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse. På grunn av nærhet til trafikkert skipslei oppfordrer Mattilsynet om å vise nødvendig aktsomhet ved brønnbåttrafikk i området for å unngå videre smittespredning, skriver Mattilsynet 27. desember.

Arbeidet med prøvetaking koordineres av fiskehelseselskapet Åkerblå .

- Mattilsynet er glad for at oppdrettsnæringen på Nordmøre og i sørlige deler av Trøndelag på eget initiativ gjennomfører prøveuttak i alle smitteutsatte anlegg. Dette gir grunnlag for å vurdere behovet for videre tiltak, skriver Mattilsynet.

Fiskesykdommen PD (Pancreas disease) er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrettsnæringen i dag.

- PD kan ikke behandles med medikamenter. Det er godkjent vaksine mot sykdommen, men vaksinering har begrenset virkning. Sykdommen smitter ikke til menneske, opplyser Mattilsynet.