Nå er det klart hvor mange tusen laks som rømte fra havmerden

Havbruk

Det var 16.000 laks som rømte fra Ocean Farming (et selskap i SalMar-konsernet) sin lokalitet Håbranden i Froan i september i fjor. Lokaliteten er bedre kjent som hjemplassen til den store havmerden.

Tallene ble i dag klare og offentliggjort av Fiskeridirektoratet.

- Nå er merden tømt, og fisken slaktet ut. Selskapet melder at tett på 16 000 laks har rømt. Den rømte fisken hadde en snittvekt på rundt fire kilo, opplyser Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet ga pålegg om miljøovervåkning av 13 laksevassdrag i oktober.

Det var natt til mandag 3. september at mannskapet om bord i havmerden oppdaget en utilsiktet mindre krengning på SalMars merd på Frohavet.


Luke ble feilaktig stående åpen

Utilsiktet krengning på havmerden

 

SalMar opplyste i høst at de foreløpige antakelsen etter hendelsen tydet på at krengningen skyldes at vann kom inn gjennom en luke i et tanksystem. Luka var åpnet for inspeksjon dagen før, og hadde ved en feiltakelse blitt stående åpen, beskrev SalMar og understreket samtidig at det ikke var påvist noen feil ved selve konstruksjonen.


Hva er en havmerd?
  • Havmerden «Ocean Farm 1» er verdens første oppdrettsanlegg til havs, og ligger på Frohavet utenfor Trøndelagskysten.
  • I motsetning til andre oppdrettsanlegg som ligger i fjorder og langs kysten, ligger havmerden til havs. Med en kapasitet på 6 240 tonn fisk, er havmerden så stor at den krever åtte oppdrettskonsesjoner.
  • Havmerden «Ocean Farm 1» er et pilotanlegg, der forskning, utvikling og testing foregår samtidig med oppdrett av inntil 1,6 millioner laks. Havmerden har åtte utviklingskonsesjoner, som er tildelt for å utvikle et konsept med en havmerd basert på offshoreteknologi.
  • Havmerden har en diameter på 110 meter, en høyde på 68 meter og et volum på 250.000 kubikkmeter, som tilsvarer over 71 ganger vannmengden i alle bassengene i Pirbadet til sammen.
  • Kilder: Salmar.no, barentswatch.no, pirbadet.no, fiskeridirektoratet
 

- Det er så langt gjort en gjenfangst på 69 laks rundt merden, dette indikerer at hendelsen har et begrenset omfang men vi tar dette på største alvor, sa konsernsjef Olav-Andreas Ervik. De nye tallene viser altså et rømminga var vesentlig større enn først antatt.
Slik ble Kverva en sjømat-gigant

Kverva er historien om et kjøp av et lite selskap på Nordskaget som har vokst til et eierskap i bedrifter med en omsetning på over 24 milliarder kroner.