Politianmelder SalMar

Mener selskapet må betale en bot per fisk

Havbruk

Norges Miljøvernforbund (NMF ) anmelder SalMar AS og daglig leder ved firmaet etter  lakserømmingen fra havmerden på Frohavet. Det var torsdag det ble kjent at det var 16.000 laks som rømte fra Ocean Farming (et selskap i SalMar-konsernet) sin lokalitet Håbranden i Froan i september i fjor. Det var Fiskeridirektoratet som offentliggjorde tallene. Den rømte fisken hadde en snittvekt på rundt fire kilo.