Ny knallmåned for laksen

Sushi med laks fra Frøya. 

Havbruk

Norge eksporterte 198.700 tonn sjømat for 7,8 milliarder kroner i februar. Det er en reduksjon på 57 000 tonn eller 22 prosent i volum og en økning 670 millioner kroner eller 9 prosent i verdi sammenlignet med februar i fjor. 

Hittil i år er det eksportert 406.000 tonn sjømat til en verdi av 16,4 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 13 prosent mens verdien har økt med 1,6 milliarder eller 11 prosent mot samme periode i fjor, viser tall fra Norges Sjømatråd.

- Årets februar er den beste februarmåneden for norsk sjømateksport noensinne. Dette skyldes blant annet økt verdi på lakseeksporten nok en gang. I tillegg har økte volumer og økte seipriser bidratt til verdiøkningen innenfor hvitfisksektoren. Det har også vært en økning i verdien på eksporten av sild og makrell i februar, som bidrar til den rekordeksporten. Volumnedgangen for denne måneden tilskrives i all hovedsak nedgang i fiske på lodde, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i en pressemelding.

Det ble eksportert 80 000 tonn laks til en verdi av 5,1 milliarder kroner i februar. Det er en økning i volum på 7 prosent mens verdien økte med 492 millioner kroner eller 11 prosent sammenlignet med februar i fjor. Hittil i år er det eksportert 166 000 tonn laks til en verdi av 10,7 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 4 prosent mens verdien har økt med 1,1 milliard kroner eller 11 prosent. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i februar var 58,94 kroner per kg mot 58,34 kroner per kilo i februar i fjor.


 

- De største vekstmarkedene i februar er Polen, Danmark og Litauen. Dette er markeder hvor en høy andel av laksen blir videreforedlet for eksport til andre markeder, hovedsakelig innad i EU. Vi ser positive tendenser spesielt i konsumet av røykt laks i markeder som Tyskland, Frankrike og Italia, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl.