Opphever overvåkning tre år etter sykdomsutbrudd

Havbruk

Mattilsynet har i dag opphevet overvåkingssonen rundt lokalitetene Ørnøya og Ørnøya II i Frøya kommune.