Skadet seg på slakteriet:

- Når først galt skjer, går vi gjennom rutinene våre for å unngå at liknende skjer igjen

Skadet: Ulykken skjedde i produksjonslokalene på Innovamar. 

Havbruk

En fast ansatt arbeider er sjukemeldt ut mai etter å ha blitt skadet i handa under en arbeidsoperasjon. Det fins ikke nasjonal statistikk for arbeidsuhell på lakseslakterier og i foredlingsbedrifter for laks.