Uvanlig variant av virus i Måsøvalanlegg

Illustrasjonsbilde 

Havbruk

Det er ikke et klinisk PD-utbrudd på Måsøvals lokalitet Kattholmen i Møre og Romsdal, men påvist Sav-3 på én fisk under prøvetaking.