– Med dagens utviklingstempo trenger man nytt areal som ikke har vært brukt til oppdrett tidligere

  Foto: Aqua Nor

Havbruk

– Her i Norge ser vi at veksten lakseproduksjonen har stanset opp de siste årene. Som ellers i verden, ser næringen og enkeltaktører muligheter for å etablere seg på land for å øke produksjonen, forklarer Øyvind Hilmarsen, senior forretningsutvikler for SINTEFs forskning på landbasert oppdrett.

Foran den kommende Aqua Nor-messa i Trondheim, er Hilmarsen opptatt av å fortelle at mye av den ventede oppdrettsveksten skal skje til lands.

- Landbasert oppdrett har mange utfordringer knyttet til seg – og enda flere muligheter.  Oppdrett på land er en mer kompleks produksjon enn den til sjøs. Utfordringene er i stor grad knyttet til energi, arealbruk, et nødvendig kompetanseløft, slamhåndtering og den teknologien som er tilgjengelig i dag, utdyper Hilmarsen.

Øyvind Hilmarsen, senior forretningsutvikler for SINTEFs forskning på landbasert oppdrett.  Foto: SINTEF

Når det gjelder slamhåndtering er det allerede løsninger på plass for å effektivt ta ut slam fra produksjonsvannet, forteller SINTEF.

– Dette skjer kontinuerlig og slammet blir tørket og gjort lagringsstabilt. Slamhåndtering i landbaserte anlegg er egentlig en flott historie om teknologileverandører som på få år har utviklet løsninger som i dag er blitt hyllevare, forteller Hilmarsen.


 

Veldig mange av gjennomstrømningsanleggene som er bygget de siste ti årene, er ifølge Hilmarsen bygget på eksisterende industritomter der det tidligere har vært oppdrettsaktivitet.

– Med dagens utviklingstempo trenger man nytt areal som ikke har vært brukt til oppdrett tidligere. Her er nøkkelen å finne egnede lokaliteter med god ferskvannstilgang som ikke er i konflikt med annen oppdrett og som oppfyller avstandskravene.


 

Til Aqua Nor kommer mange av selskapene som skal gjøre veksten i landbasert oppdrett mulig.