Kronprinsen og fiskeriministeren besøkte møteplassen for trøndersk havbruk

HKH Kronprins Haakon og fiskeridirektør Liv Holmefjord besøker Aqua Trøndelag på havbruksmessen AquaNor.  Foto: L. Noedøen

Havbruk

Verdens største havbruksmesse AquaNor åpnet i dag i Trondheim. Blant de første som besøkte standen til Aqua Trøndelag var HKH Kronprins Haakon, fiskeridirektør Liv Holmefjord og fiskeriminister Harald T. Nesvik.

– Det er veldig interessant å  møte norske selskaper og å høre om deres planer. Norge har verdens beste sjømat, vi har mye kunnskap og kompetanse og bedrifter som disse gjør en viktig jobb for å nå ut til enda flere, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

I løpet av fire dager er det ventet over 20.000 besøkende på AquaNor, som har rundt 600 utstillere fra hele verden, deriblant flere fra øyregionen.


 

Fylkesordfører Tore O Sandvik tok i mot fiskeriminister Nesvik på standen der rundt 50 trønderske bedrifter er samlet i et regionalt fellesskap under Aqua Trøndelag.

– AquaNor er blant de aller viktigste møteplassene for havbruksnæringa, virksomheter fra hele verden kommer hit. Det at norske bedrifter er så godt representert er av stor betydning for posisjonen til norsk sjømat. Dette er en næring i vekst, sier fiskeriminister Nesvik.

Ordfører i Trondheim Rita Ottervik og fiskeriminister Harald T. Nesvik besøker Aqua Trøndelag på havbruksmessen AquaNor.   Foto: L. Noedøen

 

Den samlede verdiskapingen i sjømatnæringen har nettopp passert 100 milliarder kroner for første gang, ifølge ferske tall fra SINTEF. Fiskeri- og havbruk bidrar til å sysselsette om lag 29.000 årsverk, mens hele 37.000 årsverk skapes som ringvirkninger.


 

- Sjømatnæringen sørger for at det er aktivitet langs hele kysten, og den er selve livsnerven i mange lokalsamfunn. Når vi ser så gode tall er det viktig at vi ikke hviler. Jeg skal ha mer vekst og flere arbeidsplasser, og her er bedriftenes innovasjonsevne og teknologiske utvikling av stor betydning, konstaterer fiskeriministeren.