Justerer ned slaktevolumene

Charles Høstlund i Norway Royal Salmon leverte lavere resultater i årets andre kvartal sammenlignet med andre kvartal i fjor.  Foto: Næss, Øyvind Nordahl/DN

Havbruk

Norway Royal Salmon (NRS) har lagt fram nye regnskapstall. Selskapet  eies bl.a.  Gåsø Næringsutvikling (15,67 %) og Måsøval Eiendom (11,95 %)

Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er 181 millioner kroner og 24,39 kroner per kg.

– Vi er fornøyd med resultatet for kvartalet i vår hovedregion, region nord. Region sør har slaktet fra den samme lokaliteten som i forrige kvartal med høy produksjonskostnad. NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst, og konsernet har gjennom kvartalet økt biomassen med 26 prosent sammenlignet med utgangen av samme kvartal i fjor. NRS hadde en god prisoppnåelse og salgsvirksomheten hadde et godt resultat i kvartalet, sier konsernsjef Charles Høstlund i en melding.

Tar ned årets slaktevolum med 2.500 tonn

Algeoppblomstringen i Nord-Norge medfører at selskapet nedjusterer totalt slaktevolum for 2019 til 35.000 tonn. Det er 2.500 tonn mindre enn selskapet meldte etter første kvartal.

NRS slaktet et volum på 5.830 tonn sløyd vekt i kvartalet. Det er 34 prosent lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 4.962 tonn i Nord Norge og 869 tonn i Sør Norge.

– Lave sjøtemperaturer i Region Nord hittil i år og forebyggende tiltak på grunn av algeoppblomstring har medført lavere produksjon, slik at forventet slaktevolum for 2019 er nedjustert til 35 000 tonn. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17.579 tonn laks, som er 3 prosent høyere enn tilsvarende kvartal forrige år, skriver selskapet.

Over 27 kroner per kg i nord

Region nord hadde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2019 på 136,2 millioner kroner mot 157,4 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Margin per kg sløyd vekt ble 27,46 kroner mot 24,73 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Region sør oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2019 på 3,4 millioner kroner mot 56,5 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Marginen per kg sløyd vekt i denne regionen ble 3,95 kroner mot 23,49 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

– NRS fortsetter å trappe opp aktiviteten i Nord-Norge for å møte økende etterspørsel etter sunn, norsk laks. Vi starter nå byggingen av vårt nye smoltanlegg utenfor Tromsø, og på ny har vi valgt norske leverandører som samarbeidspartnere i et stort investeringsprosjekt. I kvartalet har NRS kjøpt 50 prosent av Nordnorsk Smolt. Investeringen er i tråd med NRS sin strategi med større kontroll av denne delen av verdikjeden samt å produsere større smolt, sier Høstlund.

- Prosessen med å vurdere strategiske alternativer for konsernets virksomhet i region sør går som planlagt, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Øker gjelden

Utbetaling av utbytte og utbetalinger til vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg, samt oppbygging av biomassen i sjøen har medført at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet til 657 millioner kroner.

Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på 2,3 milliarder kroner som gir en egenkapitalandel på 53 prosent. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 31 prosent.

Nøkkeltall Norway Royal Salmon(2. kvartal, tall i millioner kroner)