To til sykehus etter krasj i Måsøval-merde. Mistenker ruskjøring

Lars Måsøval 

Havbruk

To personer ble i natt fraktet til sykehus etter at en båt kjørte inn i et oppdrettsanlegg tilhørende Frøya-selskapet Måsøval Fiskeoppdrett. Ulykken skjedde i 02.20-tida og skjedde ved Kristiansund, melder NRK Møre og Romsdal. Det skal ha vært i alt fem personer ombord, der to av dem havnet i sjøen etter sammenstøtet.