Svein Reppe lobbet mot offshore havbruk. Nå har han endret mening og er blant dem som står bak ny offshore-satsing

Havbruk

Big Dipper er et pantetbeskyttet konsept for å produsere ulike arter, hvor som helst i verden.