Salmar: – Vi tar usikkerheten innover oss

Salmar stanser sitt planlagte utbytte, selv om de så langt ikke har hatt større utfordringer som følge av koronaviruset.

Atle Eide er styreleder i Salmar. Her avbildet i 2013.  Foto: Tomas Alf Larsen

Havbruk

– Dette er et proaktivt initiativ fra styret og ledelsen for å sikre at selskapet er veldig godt kapitalisert uansett hva som skjer fremover.