Setter ut den første fisken nå i vår. Målet er å lage høykvalitetstorsk

- Forholdene ligger til rette for oss til å kunne produsere høykvalitetstorsk på en bærekraftig måte, sier Tsjipke Deuzeman i Norcod. 

Havbruk

ScaleAQ signerte nylig siste del av en leveranse til Norcod. Utstyret skal leveres til lokalitet Jamnungen ved Dyrøya, en av tre lokaliteter fra Norcod på Frøya. 

Leveransen består blant annet av fôrflåte, merder, nøter, fortøyning, kameraer, undervannslys, programvare og fôringsanlegg.


ScaleAQ
  • ScaleAQ produserer og leverer digital teknologi, prosjektering, infrastruktur og tjenester til ppdrettskunder i mer enn 40 land, gjennom 900 ansatte fra sine 27 kontorer.
 

- Vi er glade for tilliten Norcod viser oss, sier Geir Erik Bogø, regionsjef-midt ScaleAQ i en pressemelding.


 

- Det å bli valgt av Norcod viser at den brede kompetansen innen alle områder for havbruk og nær komplett produktportefølje er noe som er etterspurt i markedet, legger han til.

ScaleAQ er et nyopprettet, globalt fokusert, norskbasert selskap som bringer kompetanse og innovasjon til land- og sjøbasert havbruk. Gjennom sammenslåingen av Steinsvik, Aqualine, AquaOptima og Mon Marin, tilbyr de en komplett pakke med verdensledende tjenester til oppdrettskunder. 

 

Setter ut fisk

Norcod setter ut den første fisken nå på vårparten på nordsiden av Frøya.

- Det er en økning i etterspørselen av fersk torsk, samtidig er villfiskpopulasjonen under press og kvoter for fangst av vill torsk reduseres dramatisk. Dette gjør at forholdene ligger til rette for oss til å kunne produsere høykvalitetstorsk på en bærekraftig måte, sier Tsjipke Deuzeman i Norcod.


Her ute er snittalderen kun 27 år. Og de har mer enn nok å henge fingrene i

Med 160 000 laks i hver not er det nok å henge fingrene i for sjefen Tom Andrè og de andre på det unge arbeidslaget her ute på Valøyan.Geir Erik Bogø, regionsjef-midt ScaleAQ  

 

Om Norcod

Norcod er et resultat av et omfattende evalueringsprosjekt som har pågått de siste årene, hvor det ble sett på mulighetene for å gjøre en industriell satsing på torsk igjen.


 

Konklusjonen med prosjektet var at forutsetningene aldri kunne ha vært bedre med tanke på hovedfaktorene basert på genetikk, kvalitet og marked.

Norcod sikter på å bli verdensledende produsent av oppdrettet torsk, og skal følge de høyeste bærekraftstandarder.