SalMar med tidenes beste resultat

Konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar  Foto: SalMar

Havbruk

SalMar ASA gikk med over 1 milliarder kroner i pluss første kvartal i år. Dette er det beste kvartalsresultatet Frøya-konsernet har levert noensinne.

Såkalt operasjonelt driftsresultat (EBIT) endte ifølge selskapet på 1 065 millioner kroner i første kvartal 2020, opp fra 806 millioner kroner i samme periode i 2019.

- Første kvartal ble et meget godt kvartal for SalMar-konsernet. Vi leverer det høyeste operasjonelle driftsresultatet i selskapets historie, drevet av god underliggende drift, høye volumer og gode priser. Virksomheten i Midt-Norge utmerker seg særlig med solid drift i kvartalet, sier konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar i en pressemelding.


 

Samlede driftsinntekter utgjorde i overkant av 3,6 milliarder kroner i kvartalet, en økning på 22 prosent fra første kvartal i 2019. SalMar slaktet 40 000 tonn i kvartalet, opp fra 35 500 tonn i tilsvarende periode i fjor. Det operasjonelle driftsresultatet per kilo endte på 26,61 kroner per kilo i første kvartal i år, opp fra 22,71 kroner per kilo i første kvartal i fjor. SalMar forklarer oppgangen med høyere priser og slaktevolum.


 

- Segment Midt-Norge leverer et godt resultat i perioden med solid drift. En jevnere fordeling av slaktevolumet og økte spotpriser ga en betydelig bedre prisoppnåelse enn i forrige kvartal. Det har i hovedsak vært slaktet fisk satt i sjøen høsten 2018 dette kvartalet. I andre kvartal vil det slaktes mer av vår 2019 generasjonen, som har vist bedre biologiske prestasjoner enn foregående generasjoner. SalMar forventer lavere kostnader og et noe høyere slaktevolum i andre kvartal, sammenlignet med dette kvartalet, heter det i pressemeldinga.


 

Koronapandemien har skapt stor usikkerhet i verdenshandelen og endringer i forbrukeradferd og transportmønster påvirker flere markeder.

- SalMar følger utviklingen i de ulike markeder tett og vurderer løpende tiltak for å optimalisere produksjon. SalMar har en solid finansiell balanse og god fleksibilitet i verdikjeden, som sikrer at selskapet er godt rigget for raskt å håndtere endringer i markedet. Som følge av utbredelsen av koronaviruset og usikkerheten som råder knyttet til videre konsekvenser av dette, valgte styret i SalMar i mars å kansellere det foreslåtte utbyttet til aksjonærene, skriver selskapet i kvartalsrapporten.


Salmar: – Vi tar usikkerheten innover oss

Salmar stanser sitt planlagte utbytte, selv om de så langt ikke har hatt større utfordringer som følge av koronaviruset.

 

- Til tross for usikkerheten, har SalMar stor tro på videre vekst i havbruksnæringen. Selskapet viderefører derfor sine investeringsprosjekter som planlagt, inkludert bygging av videreforedlingsanlegget InnovaNor og smoltanlegget på Senja, skriver SalMar.


 

SalMar opprettholder forventningene om et slaktevolum på 152 000 tonn i Norge, hvorav 103 000 tonn i region Midt-Norge og 49 000 tonn i region Nord-Norge, og 12 000 tonn på Island.