- Det brer seg et opprør blant kystkommunene

- Må få mere balanse i Havbruksfondet enn det regjeringen foreslår, mener stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) med støtte fra sine partikolleger i Hitra og Frøya.

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (.t.v.) og lokalpolitiker Tom Skare, begge Frp, vil gjøre store endringer på regjeringens nye forslag om havbruksbeskatning. Denne uka diskuterte de saken på kaikanten i Fillan.  Foto: Terje Sandstad

Krav til endringer i revidert nasjonalbudsjett, som kanskje tilsier 50-50 i fordeling

Havbruk

Gruppelederne Tom Skare fra Hitra og Olaf Reppe fra Frøya har hatt tett kontakt med stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad i Fremskrittspartiet. Bjørnstad sitter i Finanskomiteen på Stortinget. De er enige om å jobbe for å få endret regjeringens forslag til endring av Havbruksfondet. Her foreslår regjeringen å senke kommunenes andel fra 80 prosent til 25 prosent fra Havbruksfondets fordeling, samtidig som de innfører en produksjonsavgift på 40 øre per kilo laks som slaktes.