Hitra og Frøya blant de største taperne

Her er de ti største taperne av ny fordelingsnøkkel i Havbruksfondet.
Havbruk

Hitra kommune kan komme til å tape hele 66,9 millioner kroner og Frøya kommune enda mer - hele 73,8 millioner kroner - hvis de foreslåtte endringene i havbruks-utbetalinger blir vedtatt i Stortinget før sommerferien.