Nok en skade på Salmars havmerd - må heve gigantkonstruksjonen

Salmars havmerd Ocean Farm sett fra luften. 

Havbruk

– Søndag morgen den 13. september ble det observert en skade på nettingstrukturen i Ocean Farm 1. Skaden ble avdekket under rutinemessig daglig inspeksjon og skaden er nå utbedret, skriver selskapet i en pressemelding.