Se hele lista her

Over 60 kroner kiloet skilte beste og dårligste produsent

Kvartalet var preget av svakere marginer i havbruksnæringa grunnet lavere priser på grunn av korona. Svak kronekurs påvirket en del selskap positivt, mens utfordrende biologi i visse områder påvirket negativt.

  Foto: Bjørn Lie Rønningen

Havbruk

IntraFish sin sammenstilling av de ulike virksomhetenes marginer viser samtidig at det var stort strekk i laget – hele 61 kroner kiloet skilte den beste produsenten (Mowi Irland) fra den dårligste (Arnarlax på Island).