- Å fortsette som før blir som å skite i eget reir

Energipolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Ask Ibsen Lindal, etterspør konkrete tiltak i kampen mot lakselus, rømning og avfall fra oppdrettsanlegg.
Havbruk

Våren 2017 lanserte Norsk Industri i samarbeid med Marine Harvest, nå Mowi, «Veikart for havbruksnæringen». Mer produksjon, mer eksport og null lus, rømning og forurensning fra anlegg innen 2030 var hovedessensen, også kjent som 3 x 0.