Rigger seg for betydelig oppskalering, klar med nytt 500-tonns anlegg på Frøya

Axel Nybakken, Diogo Raposo og Maren Sæther i Seaweed Energy Solutions viser frem sukkertare de har dyrket på Frøya. 

Havbruk

Taredyrking-selskapet Seaweed Solutions (tidligere Seaweed Energy Solutions) har ferdigstilt installasjonen av et 19 hektar stort tareanlegg med kapasitet til 500 tonn tare.