Fusjonsplanene har strandet

Helge Gåsø fra Frøya er storeier i begge selskapene.  Foto: Bent-Are Jensen

Havbruk

Det blir ingen fusjon mellom Midt-Norsk Havbruk og Norway Royal Salmon