Nå vil Salmar Ocean gå helt ut på åpent hav. Her skal den ligge

Første søknad om lokalitet i Norskehavet er sendt til myndighetene

Slik ser konseptet Smart Fish Farm ut.  Foto: Skisse: Salmar

Havbruk

Fiskeridirektoratet har mottatt søknad fra Salmar Ocean AS om klarering av lokalitet for produksjon av laks på en lokalitet i Norskehavet.