Gåsø-selskap vil sluke Norway Royal Salmon

Gåsø-selskapet NTS byr 209 kroner aksjen for Norway Royal Salmon (NRS).

Helge Gåsø er storeier i både NRS og NTS 

Havbruk

– NTS ASA har et uttalt mål å være en aktiv deltaker i produksjon av 100.000 tonn laks i Norge i løpet av en tre- til femårsperiode. Framfor å selge oss ned i NRS søker vi heller å øke vår eksponering mot norsk oppdrett, i et selskap godt posisjonert for videre vekst, sier styreleder Odd R. Øie i NTS i en melding gjengitt på Intrafish.