Måsøval fikk nei til planene om visningssenter på Frøya

Fiskeridirektoratet avslo søknaden, men selskapet har påklaget avslaget.
Havbruk

Måsøval på Frøya fikk nylig avslag på sin søknad om visningstillatelse. Planen var å etablere et visningssenter på Sistranda på Frøya, med besøk av ulike lokaliteter i nærheten.