HF for 20 år siden

Ville endre de unges holdninger til rus og livsstil

Her er 32 nye bilder fra HF i 1999.
1999

- Rusundersøkelsen blant elever ved Frøya videregående skole avspeiler ungdommens forhold til rus, mente seks av elevene ved skolen i 1999.